Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

Regulamin sprzedaży hurtowej Familia:

§1. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin sklepu internetowego www.familia.pro skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów - przez co nie będą miały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a będzie on pełnił rolę ogólnych warunków umów pomiędzy przedsiębiorcami.
 2. Poprzez zarejestrowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Familia ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej oraz dane osobowo-adresowe, które są przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane żadnym (osobom trzecim).
 4. Ceny wszystkich produktów w systemie zamówień są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 5. Familia zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z oferty.
 6. Minimalna średniomiesięczna wartość obrotów na fakturach (liczona z 3 ostatnich miesięcy), poniżej której zastrzegamy sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z loginu i hasła wynosi 500 zł netto. W takiej sytuacji Familia zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji Klienta.

§2. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.familia.pro;
 3. FAMILIA ANDRZEJ BAGIŃSKI
 4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.familia.pro, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§3. Formy płatności:

 1. „Przelew - przedpłata”- W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia. Na wpłatę czekamy 3 dni robocze od chwili przesłania informacji o wartości zamówienia. W przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie anulowane.
 2. Przelew terminowy - dotyczy stałych Klientów hurtowni.
 3. Płatność gotówką - przy odbiorze towaru w siedzibie Familia.

§4. Zamówienia i wysyłka:

 1. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z początkiem jego realizacji. Po przygotowaniu przesyłki, Klient otrzyma informację o łącznej wartości zamówienia (wraz z ewentualnymi kosztami nadania).
 2. Termin realizacji zamówienia, to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przygotowaniem paczki do wysyłki. Termin uzależniony jest od wielkości zamówienia. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. W nieprzewidzianych okolicznościach (np. braku towaru), czas realizacji może ulec zmianie.
 3. Familia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta, który zalega z płatnościami za wcześniejsze zamówienia. W powyższym przypadku możliwość logowania do systemu zostaje zablokowana.
 4. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15.
 5. Z uwagi na ciągłą sprzedaż oferowanych produktów bezpośrednio w siedzibie Familia, prezentowane ilości towarów mogą różnić się z ich faktycznym w danym momencie stanem magazynowym i nie może być to podstawą do roszczeń. O wszelkich różnicach między złożonym, a skompletowanym zamówieniem Klient będzie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 6. Paczki na terenie Polski wysyłamy firmą kurierska GLS.
 7. W przypadku zamówień zagranicznych możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty w siedzibie Familia. 
 8. Czas dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi zazwyczaj jeden dzień roboczy (dotyczy przesyłek krajowych).

§5. Reklamacje

 1. Podstawą reklamacji jest dowód sprzedaży w postaci faktury. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.
 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 4. W razie reklamacji proszę o kontakt na adres sales@familia.pro w celu uzyskania wzoru zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie należy wydrukować i wypełnić zgodnie z opisami. Wypełnione zgłoszenie proszę dołączyć do reklamowanego produktu.

§6. Fotografie i prawa autorskie:

 1. Wszystkie udostępnione przez nas zdjęcia w serwisie www.familia.pro są chronione prawem autorskim i należą do właścicieli marek prezentowanych w ofercie lub do Familia.
 2. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów z serwisu www.familia.pro a w szczególności zdjęć, opisów, katalogów należy uprzednio skontaktować się z działem sprzedaży internetowej: sales@familia.pro.
 3. Familia nie wyraża zgody na wykorzystanie materiałów omówionych w pkt. 2 na wszelkiego rodzaju portalach aukcyjnych.

§7. Odpowiedzialność

 1. Familia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym za:
  • zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie,
  • różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych towarów z otrzymanymi, wynikające z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów towarów na różnych komputerach,
  • nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
pixel